Gizona lepotik gora neurtzen da

BaL4hYFIQAAFf0FEsaerak-en twitter profilean ikusita

@esaerak (Euskal esaera eta esamoldeak ~ Dichos y modismos vascos ~ Dictons et expressions basques ~ Basque sayings and idioms)